Chi tiết về Tác giả

Minh Hợp, Đỗ

  • S. 4 (2012) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
    Nội dung của khái niệm “phát triển bền vững” và con đường đảm bảo tồn tại và phát triển tiếp theo của loài người.
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581