Chi tiết về Tác giả

Minh Cao, Đỗ

 • S. 9 (2008) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Nga - Gruzia: cuộc xung đột làm thay đổi định hướng an ninh châu Âu
  Toàn văn  PDF
 • S. 1 (2008) - QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU
  Nhà khoa học Nga viết về “Cải cách thời kỳ mở cửa ở Việt Nam (1986-2006): khuynh hướng, phát triển và kết quả”
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3 (2012) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Vấn đề Biển Đông: Quan điểm của Nga
  Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581