Chi tiết về Tác giả

Hồng Huyền, Đỗ

  • S. 11 (2012) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
    Điều chỉnh chính sách an sinh xã hội của Đức sau khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu.
    Tóm tắt  PDF
  • S. 5 (2011) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
    Những đặc trưng cơ bản của mô hình kinh tế thị trường xã hội Đức.
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581