Chi tiết về Tác giả

TÁ KHÁNH, ĐỖ

 • S. 5 (2009) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
  Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay đến Liên minh Châu Âu.
  Toàn văn  PDF
 • S. 9 (2010) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  ASEM 8 và một số vấn đề đặt ra
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6 (2013) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
  Điều chính chính sách kinh tế ở Vương quốc Anh sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008, bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
  Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581