Chi tiết về Tác giả

MINH CAO, ĐỖ

 • S. 5 (2009) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
  Nước Nga chống tham nhũng.
  Toàn văn  PDF
 • S. 7 (2010) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Nước Nga với học thuyết á - Âu mới và vị thế của Trung Quốc
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2 (2013) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
  Nhân tố năng lượng trong "Đại kế hoạch châu á" của Nga
  Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581