Chi tiết về Tác giả

Việt Chương, Đặng

  • S. 4 (2012) - LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU
    Vai trò của Macau trong hệ thống thương mại Bồ Đào Nha ở châu Á thế kỷ XVI – XVII.
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581