Chi tiết về Tác giả

VĂN CHƯƠNG, ĐẶNG

  • S. 7 (2009) - LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU
    Những thương điểm chiến lược của Bồ Đào Nha tại Châu á ( Thế kỷ XVI-XVII )
    Toàn văn  PDF
  • S. 7 (2013) - LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU
    Chính sách giáo dục của Tây Ban Nha ở Philippin (1571-1898)
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581