S. 8 (2013)

Mục lục

CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU

Nghiên cứu, khảo sát khủng hoảng nợ công Châu Âu tại Italia và CHLB Đức Tóm tắt PDF
ĐINH CÔNG TUẤN 3
Liên bang Nga tăng cường vị thế trong cộng đồng các quốc gia độc lập Tóm tắt PDF
VŨ THỤY TRANG 13
Hậu Chávez: Những thách thức nào đối với cuộc cách mạng? Tóm tắt PDF
RÉMY HERRECA 20

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

Kinh nghiệm của Thụy Điển và một số nước Bắc Âu trong việc tạo lập những tiền đề, điều kiện để hình thành những nhân tố xã hội "hậu tư bản chủ nghĩa" Tóm tắt PDF
ĐINH CÔNG HOÀNG 25
Nước Đức: Sứ mệnh lịch sử trong cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay ở EU Tóm tắt PDF
NGUYỄN VĂN LỊCH, ĐẶNG HOÀNG LINH 36
Nghiên cứu so sánh: Mô hình kinh tế thị trường xã hội của Đức và mô hình kinh tế thị trường tự do Tóm tắt PDF
HOÀNG XUÂN TRUNG 47

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

Vai trò của Cộng hòa Liên bang Đức trong quá trình phát triển Liên minh châu Âu (1992-2012) Tóm tắt PDF
TRỊNH THỊ ĐỊNH, NGUYỄN NGỰ GIAO 56
Quân cảng Cam Ranh trong mối quan hệ Liên Xô/ Liên bang Nga - Việt Nam (1979-2013) Tóm tắt PDF
BÙI THỊ THẢO 66

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

Thuế tàu thuyền đi lại trên ssoong và trên biển ở Việt Nam thời thuộc pháp trước 1945 Tóm tắt PDF
HỒ TUẤN DUNG 74
Vấn đề hướng biển của các nước trên thế giới và quan điểm ứng xử của Việt Nam về Biển Đông Tóm tắt PDF
LÊ THỊ ANH ĐÀO 79


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581