S. 3 (2010)

Mục lục

CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU

Quan hệ đối tác chiến lược Việt - Nga ( Từ tháng 3/2001 đến nay) Tóm tắt PDF
ĐINH CÔNG TUẤN 3
Nhìn lại 10 năm chính sách đối ngoại của Liên Bang Nga và quan hệ Việt Nam - Liên Bang Nga những năm đầu thế kỷ XXI Tóm tắt PDF
NGUYỄN AN HÀ 13

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

Hy Lạp: Khủng hoảng tài chính và hướng khắc phục Tóm tắt PDF
HẢI NINH 22
Nghiên cứu mối quan hệ giữa sự biến động tỷ giá USD/VND với tình trạng cán cân vãng lai của Việt Nam giai đoạn 1986-2009 Tóm tắt PDF
ĐINH VĂN SƠN 31
Hướng phát triển tập đoàn kinh tế Nhà nước trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế Tóm tắt PDF
NGUYỄN VĂN TRÌNH, TRẦN ĐỨC TRƯƠNG 39

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

Tìm hiểu nguyên nhân phục hồi và phát triển kinh tế Liên Bang Nga dưới thời Tổng thống V.Putin (2000 - 2008) Tóm tắt PDF
NGUYỄN CÔNG KHANH, HOÀNG MẠNH DŨNG 46
Quan hệ Chính trị, kinh tế của Đức vói Đông Bắc Á Tóm tắt PDF
HOÀNG KHẮC NAM 56

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

Tiền đề và bối cảnh lịch sử thiết lập quan hệ Việt - Xô (1950) Tóm tắt PDF
NGUYỄN NGỌC MÃO 69
Một số vấn đề về tình hình vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường trên thế giới và ảnh hưởng của nó đối với việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam Tóm tắt PDF
NGUYỄN VĂN NGỪNG 77


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581