S. 3 (2012)

Mục lục

CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU

Vấn đề Biển Đông: Quan điểm của Nga Tóm tắt PDF
Đỗ Minh Cao 12
Hoạt động gìn giữ hoà bình xen lẫn hành động cưỡng chế do Liên hợp quốc tiến hành: 20 năm nhìn lại Tóm tắt PDF
Nguyễn Hồng Quân 19

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

Phân tích quá trình hình thành và phát triển của khu vực đồng tiền chung châu Âu giai đoạn 1999-2009 trên cơ sở áp dụng lý thuyết khu vực tiền tệ tối ưu Tóm tắt PDF
Trần Hữu Cường, Nguyễn Thị Hoàng Giang 29
Chính sách khinh tế đối ngoại của liên bang Nga sau khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Lan 45

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

Hệ thống an sinh xã hội các nước Bắc Âu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Đinh Công Tuấn 50
Sự hình thành liên minh châu Âu nhìn từ góc độ địa chính trị Tóm tắt PDF
Lương Văn Kế 61

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

Các điều kiện hình thành tập đoàn công nghiệp thực phẩm Việt Nam Tóm tắt PDF
Lê Văn Bằng 71


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581