S. 3 (2008)

Mục lục

CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU

Nước Nga với thế giới và Việt Nam Tóm tắt PDF
Bùi Hiền 3
Phát triển thị trường nội khối Liên minh châu Âu: những thành tựu và hạn chế Tóm tắt PDF
Hồ Thanh Hương 10
Chính sách đối ngoại của Nga đối với khu vực Đông á từ năm 1991 đến nay Tóm tắt PDF
Vũ Thụy Trang 19

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

Thuế của Pháp dưới chế độ quân chủ và các cuộc cải cách thuế từ sau năm 1789 đến năm 1816 . Tóm tắt PDF
Hồ Tuấn Dung 31
Vài nét về đầu tư nước ngoài của EU vào Việt Nam trong những năm gần đây. Tóm tắt PDF
Nguyễn Thế Cường 39

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

Tháng Mười vĩ đại với Việt Nam. PDF
Evgenij Kobelev 49
Hợp tác năng lượng trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Phúc 55

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

Quan hệ Cộng hoà Sec - Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ XXI Tóm tắt PDF
Văn Ngọc Thành, Phạm Anh 62


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581