S. 3 (2011)

Mục lục

CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU

Một số vấn đề chính trị nổi bật của Liên minh Châu Âu (EU) giai đoạn 2000-2010 Tóm tắt PDF
Đinh Công Tuấn 3
Các hình thức của quyền lực trong quan hệ quốc tế. Tóm tắt PDF
Hoàng Khắc Nam 19

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

Chiến lược dầu khí của Liên bang Nga và triển vọng hợp tác Việt – Nga tới năm 2020. Tóm tắt PDF
Nguyễn An Hà 28
Một số điều chỉnh cơ bản của Cộng hoà Séc hướng tới hội nhập Liên minh Châu Âu. Tóm tắt PDF
Nguyễn Như Đến 37

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

Vai trò của thương nhân Hà Lan trong mối quan hệ kinh tế giữa Nhật Bản với Việt Nam 1635 – 1786 Tóm tắt PDF
Nguyễn Tuấn Anh 46
Phản tự sự - dấu hiệu hiện đại hoá trong tư duy nghệ thuật của Lev Tolstoy (trường hợp Cái chết của Ivan Ilych). Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Như Trang 54

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

Thuỵ Điển với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam. Tóm tắt PDF
Lê Văn Phong 61
Tăng cường công tác thông tin đối ngoại trong thời kỳ mới. Tóm tắt PDF
Phạm Minh Sơn 69


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581