Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 11 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hiệp định mậu dịch tự do (FTA) Việt Nam - EU trợ lực cho quan hệ hợp tác kinh tế song phương.

ĐINH CÔNG TUẤN

Tóm tắt


    Bài viết giới thiệu cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài truyền hình Thông tấn với PGS TS Đinh Công Tuấn, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu về các cuộc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (VEFTA) thời gian qua.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581