Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 11 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hợp tác giữa Nga và Việt nam trong lĩnh vực di dân lao động (Phần I: Lao động từ Việt Nam vào Nga)

RIAZANXEP X.V., NGUYỄN CẢNH TOÀN

Tóm tắt


      Bài viết trình bày và phân tích mối quan hệ hợp tác giữa Nga và Việt nam trong lĩnh vực di dân lao động: Lao động từ Việt Nam vào Nga.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581