Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 10 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hợp tác kinh tế giữa Viễn đông Nga và Đông Bắc Trung Quốc (1991-2009)

NGUYỄN THANH THỦY

Tóm tắt


     Bài viết trình bày và phân tích mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa Viễn đông Nga và Đông Bắc Trung Quốc giai đoạn 1991-2009.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581