Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 1 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thử phân tích chiến lược mới của Nga đối với ASEAN và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam sau Thông điệp Liên bang ngày 12.11.2009 của Tổng thống D. Medvedvev (tiếp theo kỳ trước)

NGUYỄN CẢNH TOÀN

Tóm tắt


     Bài viết trình bày và phân tích chiến lược mới của Nga đối với ASEAN và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam sau Thông điệp Liên bang ngày 12.11.2009 của Tổng thống D. Medvedvev  


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581