Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 3 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chính sách khinh tế đối ngoại của liên bang Nga sau khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu

Nguyễn Thanh Lan

Tóm tắt


      Phân tích chính sách khinh tế đối ngoại của liên bang Nga sau khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581