Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 1 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Huấn luyện viên Lê Công: Đời lính và nghiệp võ.

Vương Linh

Tóm tắt


    Giới thiệu đôi nét về cuộc đời và sự nghiệp của huấn luyện viên Karatedo Lê Công.

Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581