Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 3 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chiến lược dầu khí của Liên bang Nga và triển vọng hợp tác Việt – Nga tới năm 2020.

Nguyễn An Hà

Tóm tắt


      Phân tích một số dự báo về tình hình năng lượng toàn cầu, chiến lược phát triển tổ hợp dầu khí của Liên bang Nga cũng như triển vọng về hợp tác Việt - Nga trong lĩnh vực này trong giai đoạn tới 2020.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581