Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 6 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thúc đẩy hợp tác khoa học Việt Nam – Liên bang Nga – Mông Cổ.

Nguyễn An Hà

Tóm tắt


      Hợp tác khoa học xã hội giữa Việt Nam với Liên bang Nga và Mông Cổ là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Việt Nam nói chung và của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (KHXH VN - VASS) nói riêng. Bài viết của PGS. TS. Nguyễn An Hà - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Âu, thành viên của đoàn lãnh đạo cấp cao Viện KHXH VN trong chuyến đi thăm và làm việc tại Liên bang Nga và Mông Cổ từ 25/5÷02/6/2012 giúp bạn đọc nắm bắt được nội dung hợp tác khoa học xã hội giữa Viện KHXH Việt Nam với viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga và viện Hàn lâm Khoa học Mông Cổ một cách rõ nét

Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581