Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 1 (2014) BÀN VỀ XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP ĐA CHỈ TIÊU PHỤC VỤ ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH DÂN CƯ BỀN VỮNG VÙNG BIÊN GIỚI VIỆT - LÀO. Tóm tắt   PDF
NGUYỄN NGỌC KHÁNH, NGUYỄN HỒNG ANH
 
S. 16 (2013) BÀN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO CHƯƠNG TRÌNH ĐIỆN HẠT NHÂN. Tóm tắt   PDF
NGUYỄN TRUNG TÍNH
 
S. 18 (2014) BÀN VỀ ĐÁNH GIÁ KHOA HỌC. Tóm tắt   PDF
PHẠM THỊ LY
 
S. 8 (2015) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2015: TIỀM NĂNG HỘI NHẬP, THÁCH THỨC HÒA NHẬP. Tóm tắt   PDF
NGÔ THỊ CHINH ĐỨC
 
S. 16 (2014) BÌNH LUẬN NHÂN BÀI VIẾT: “TUYÊN BỐ DORA CÓ LÀM THAY ĐỔI CÁCH ĐÁNH GIÁ KHOA HỌC?”. Tóm tắt   PDF
VŨ CAO ĐÀM
 
S. 2+3 (2014) BÌNH PHƯỚC: CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THUỐC TRỪ BỆNH CHO CÂY TRỒNG TỪ BẠC NANO. Tóm tắt   PDF
NGUYỄN VĂN CHÂU
 
S. 17 (2014) BÌNH PHƯỚC: PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU HỒ TIÊU LỘC NINH. Tóm tắt   PDF
LÊ HỮU HÒA, TRƯƠNG ÍCH ĐỨC, TRỊNH KIỀU DUNG
 
S. 3 (2015) BÌNH ĐỊNH: MỘT SỐ KẾT QUẢ TIÊU BIỂU TRONG NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG KH&CN VÀO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP. Tóm tắt   PDF
LÊ CÔNG NHƯỜNG
 
S. 8A (2019) Bà Rịa - Vũng Tàu: Ứng dụng tiến bộ KH&CN nuôi cá Chình theo hướng bền vững. Tóm tắt   PDF
M N
 
S. 5A (2018) Bàn thêm về tự chủ đại học. Tóm tắt   PDF
Đỗ Trung Tá
 
S. 5/648 (2013) Bàn về bản chất việc chuyển đổi tổ chức KH&CN và hình thành doanh nghiệp KH&CN Toàn văn   PDF
Nguyễn Anh
 
S. 3A (2018) Bàn về quản trị hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các trường đại học. Tóm tắt   PDF
Đinh Xuân Khoa, Bùi Văn Dũng…
 
S. 9A (2017) Bàn về yêu cầu bảo hộ dạng sử dụng đối với sáng chế ở Việt Nam. Tóm tắt   PDF
Dương Tử Giang
 
S. 5B (2019) Bào chế gel vi nhũ tương từ cao khô Rau đắng đất [Glinus oppositifolius (L.) Aug. DC, Molluginaceae]. Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Kim Liên, Lê Xuân Trường, Trần Văn Thành
 
S. 12B (2018) Bào chế và đánh giá động học phóng thích viên nén metformin hydroclorid 750 mg phóng thích kéo dài với hệ tá dược tạo khung matrix thân nước. Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hữu Vĩnh Trung, Nguyễn Thiện Hải, Phạm Đình Duy
 
S. 5A (2017) Bình Phước: 20 năm nghiên cứu, ứng dụng KH&CN. Tóm tắt   PDF
Lý Văn Dưỡng, Phạm Thị Hồng Vân...
 
S. 11A (2018) Bình Phước: Hiệu quả bước đầu từ một dự án nông thôn miền núi. Tóm tắt   PDF
Đoàn Thanh Hải
 
S. 5/648 (2013) Bình Phước: Hiệu quả từ Chương trình nông thôn miền núi Toàn văn   PDF
Đào Đức Thanh
 
S. 7/650 (2013) Bình Phước: Đẩy mạnh hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ Toàn văn   PDF
Đoàn Thanh Hải
 
S. 9A (2017) Bình Thuận: Chương trình NTMN góp phần giải quyết những vấn đề khó khăn của địa phương. Tóm tắt   PDF
Văn Công Thới
 
S. 8A (2017) Bình Định: Chương trình Nông thôn miền núi góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Tóm tắt   PDF
Lê Công Nhường
 
S. 12A (2019) Bộ chỉ thị hình thái đặc trưng cho nhận dạng sâm Hàn Quốc (Panax ginseng C.A. Mey) và đề xuất cho Việt Nam. Tóm tắt   PDF
Chu Đức Hà, Lê Hùng Lĩnh…
 
S. 17 (2013) BẠC LIÊU: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN. Tóm tắt   PDF
NINH XUÂN DIỆN
 
S. 5 (2014) BẠC LIÊU: HOẠT ĐỘNG KH&CN THIẾT THỰC GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI. Tóm tắt   PDF
HUỲNH MINH HOÀNG
 
S. 2/645 (2013) Bạc Liêu: KH&CN phục vụ nông nghiệp, nông thôn theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới Toàn văn   PDF
Phạm Anh Hoàng Minh
 
151 - 175 trong số 2221 mục << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>