Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 6 (2015) AN TOÀN THÔNG TIN TRONG BỐI CẢNH GIA TĂNG TẤN CÔNG MẠNG: THỰC TRẠNG, CÁCH TIẾP CẬN. Tóm tắt   PDF
NGUYỄN LINH GIANG, HUỲNH QUYẾT THẮNG, VŨ THỊ HƯƠNG GIANG
 
S. 4C (2019) Analysing the impact of hydropower dams on streamflow in the Be river basin. Tóm tắt
Tran Thi Kim Ngan, Dao Nguyen Khoi
 
S. 3C (2019) Application of biological methods in the treatment of gaseous ammonia. Tóm tắt
Pham Thanh Hien Lam, Ngoc Bao Tram Bui, Thanh Tinh Nguyen, Thi Le Lien Nguyen, Thi Thanh T
 
S. 1C (2018) Arsenic contamination in groundwater in the Red river delta, Vietnam - a review. Tóm tắt
Hung Viet Pham, Thi Kim Trang Pham, Viet Nga Dao
 
S. 3C (2019) Assessment and prioritisation of low-carbon technology for the waste sector in Vietnam. Tóm tắt
Nguyen Van Thang, Le Ngoc Cau, Makoto Kato, Satoshi Sugimoto
 
S. 2C (2019) Assessment of hydro-climatological drought conditions for Hong-Thai Binh river watershed in Vietnam using high-resolution model simulation. Tóm tắt
Ho Viet Cuong, Do Hoai Nam, Trinh Quang Toan
 
S. 3C (2017) Assessment of landfill leachate in Nam Son, Hanoi using 3D electrical imaging and self-potential data. Tóm tắt
Van Giang Nguyen, Quang Dung Nguyen, Ba Duan Nguyen
 
S. 4C (2018) Assessment of storm surge risk in aquaculture in the Northern coastal area of Vietnam. Tóm tắt
Xuan Hien Nguyen, Xuan Trinh Nguyen, Hong Hanh Nguyen...
 
S. 2C (2018) Assessment Procedure for Sea Level Rise Economic Damage due to Climate Change in Agricultural Land Use: Case study in Nam Dinh Province. Tóm tắt
Van Doanh Vu, Ha Phong Doan, Thi Thu Trang Bui
 
S. 2C (2019) Attempting near-infrared transillumination imaging with simple instrumentation for studying dental lesions. Tóm tắt
Thi Hai Mien Pham, Phu Duong Le, Thi Kim Tham Ta
 
S. 11 (2013) AUSTRALIA ĐÃ LÀM TRUYỀN THÔNG KH&CN NHƯ THẾ NÀO? Tóm tắt   PDF
NGUYỄN HẠNH
 
S. 1C (2018) Automated manufacturing of composites. Tóm tắt
Suong Van Hoa
 
S. 12A (2018) “Bước tiến” của con tôm thẻ chân trắng tại Thái Bình. Tóm tắt   PDF
Nguyễn Anh Tuấn, Trần Văn
 
S. 10A (2018) “Chạm” vào Mặt trời. Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đức Phường
 
S. 23 (2014) “HIỆN TƯỢNG NAKAMURA” VÀ TRIỂN VỌNG THÀNH CÔNG CỦA CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU TRẺ TẠI VIỆT NAM. Tóm tắt   PDF
TRẦN TRÍ NĂNG
 
S. 8 (2014) “KHOA HỌC PHẢI TỪ SẢN XUẤT MÀ RA”. Tóm tắt   PDF
NGHIÊM VŨ KHẢI
 
S. 10A (2017) “Mổ xẻ” về thủ phạm dấu mặt gây xói lở ở ĐBSCL. Tóm tắt   PDF
Tô Văn Trường
 
S. 9 (2015) “NHÀ KHOA HỌC TRẺ TÀI NĂNG CỦA THẾ GIỚI”. Tóm tắt   PDF
PHẠM MN
 
S. 8A (2018) “Số hóa” nguồn nhân lực - yêu cầu cấp thiết trong cuộc CMCN 4.0. Tóm tắt   PDF
Vũ Tuấn Anh
 
S. 4A (2018) “Siêu gỗ” thay thế thép - Hướng đi mới cho ngành công nghiệp chế biến gỗ. Tóm tắt   PDF
Lê Cao Chiến
 
S. 5 (2015) “SILICON VALLEY” VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VI MẠCH TẠI VIỆT NAM. Tóm tắt   PDF
TRẦN TRÍ NĂNG
 
S. 2A (2018) “Think tank”: Mô hình tư vấn chính sách hiệu quả và chuyên nghiệp. Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thanh Huyền
 
S. 4 (2015) “VAI TRÒ CỦA CÔNG NGHỆ TRONG CUỘC ĐUA TÀI NĂNG TOÀN CẦU”, HAY LÀ NHÌN VỀ TƯƠNG LAI CỦA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC. Tóm tắt   PDF
PHẠM THỊ LY
 
S.14 (2013) ÁO PHAO CỨU SINH. Toàn văn   PDF
V V
 
S. 12 (2014) ÁP DỤNG CÁC CÔNG CỤ MÔ PHỎNG VÀ PHÂN TÍCH TRONG THIẾT KẾ MẠCH IN PCB TỐC ĐỘ CAO. Tóm tắt   PDF
PHÙNG VĂN HÀ, CHỬ QUÝ DƯƠNG
 
26 - 50 trong số 2221 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>