Chi tiết về Tác giả

ANH QUÂN, TRẦN

  • S. 7B (2017) - KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
    ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ CƠ BẢN TRONG DẬP TẠO HÌNH CHI TIẾT TỪ CẶP PHÔI DẠNG TẤM SỬ DỤNG CHẤT LỎNG ÁP SUẤT CAO.
    Tóm tắt  PDF