Chi tiết về Tác giả

ANH TÂN, PHAN

  • S. 11 (2015) - KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI
    NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO THIẾT BỊ CẢNH BÁO NGẦM DƯỚI NƯỚC BIỂN.
    Tóm tắt  PDF