Chi tiết về Tác giả

XUÂN KHANG, NGUYỄN

  • S. 20 (2013) - KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI
    VIỆN KH&CN GTVT: HOẠT ĐỘNG KH&CN GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ BẢO TRÌ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG.
    Tóm tắt  PDF
  • S. 7B (2017) - KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
    NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN LỰC CẢN TÁC ĐỘNG LÊN TAO CÁP KHI LUỒN CÁP VÀO ỐNG GEN TRONG THI CÔNG DẦM CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC.
    Tóm tắt  PDF