Chi tiết về Tác giả

XUÂN KHẨN, MAI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

  • S. 2B (2015) - KHOA HỌC Y - DƯỢC
    KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU LÀM GIẢM THỂ TÍCH PHỔI BẰNG VAN PHẾ QUẢN ĐIỀU TRỊ KHÍ THŨNG NẶNG.
    Tóm tắt  PDF