Chi tiết về Tác giả

XUÂN KHẨN, MAI

  • S. 23 (2014) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    KẾT QUẢ NỘI SOI PHẾ QUẢN ĐIỀU TRỊ TẮC NGHẼN ĐƯỜNG THỞ TRUNG TÂM DO UNG THƯ PHỔI TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103.
    Tóm tắt  PDF