Chi tiết về Tác giả

ANH TUẤN, HỒ

  • S. 15 (2014) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG DÒNG CHẢY ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ADCP.
    Tóm tắt  PDF