S. 7B (2018)

Mục lục

Bài viết

Nghiên cứu một số đặc điểm của vi khuẩn lao ở bệnh nhân lao phổi mới và lao phổi tái trị được chỉ định điều trị thuốc chống lao hàng một. Tóm tắt PDF
Lê Thị Luyến, Trịnh Thị Hiền, Nguyễn Văn Hưng, Phạm Thị Thu Huyền... 1
Áp dụng phương pháp sinh học phân tử trong phát hiện sớm người mắc bệnh Wilson chưa có triệu chứng lâm sàng và mang gen bệnh. Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Phạm Anh Hoa, Nguyễn Thị Phương Mai... 6
Khảo sát sự thay đổi tần số tim và huyết áp sau nhĩ áp huyệt Tâm tai trái và phải trên người bình thường khi thực hiện nghiệm pháp kích thích thụ thể lạnh. Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Văn Đàn, Trịnh Thị Diệu Thường 12
Nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá mức độ đứt gãy ADN tinh trùng. Tóm tắt PDF
Triệu Tiến Sang, Trần Anh Đức, Trần Văn Khoa, Nguyễn Hà Anh... 17
Đánh giá khả năng ức chế vi khuẩn Helicobacter pylori của một số dịch chiết thảo dược Việt Nam. Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Thanh Trung, Phạm Thị Vui, Nguyễn Huyền Trang, Phạm Vinh Hoa... 23
Nghiên cứu khả năng ức chế 5 dòng tế bào ung thư ở người của cao dịch chiết rễ chùm ngây trong điều kiện in vitro. Tóm tắt PDF
Lương Hiền Minh, Huỳnh Thanh Trang, Nguyễn Đức Bách, Phí Thị Cẩm Miện 28
Nghiên cứu sự thích ứng của 4 giống/dòng lúa (Oryza sativa L.) trong điều kiện khô hạn nhân tạo giai đoạn sinh dưỡng. Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Bích Vân, Võ Công Thành 32
Ảnh hưởng của chitosan chiếu xạ kết hợp nấm Trichoderma tới bệnh chết héo Phytophthora spp. trên cây dâu tây. Tóm tắt PDF
Nguyễn Duy Hạng, Nguyễn Trọng Hoành Phong, Lê Thị Thái Hòa... 38
Đánh giá khả năng cung cấp lân của đất áp dụng phương pháp khuếch tán qua màng trên một số vùng đất canh tác lúa tại ĐBSCL. Tóm tắt PDF
Vũ Văn Long, Nguyễn Hoàng Kim Nương, Châu Minh Khôi 42
Nghiên cứu khả năng diệt một số loài vi khuẩn và nấm của lá hẹ (Allium tuberosum). Tóm tắt PDF
Trương Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Nguyện, Trương Thị Thành Vinh... 48
Phân tích đa dạng di truyền hệ gen ty thể và nguồn gốc tiến hóa của sáu giống lợn bản địa Việt Nam. Tóm tắt PDF
Bùi Anh Tuấn, Nguyễn Đức Hiếu, Nghiêm Ngọc Minh, Võ Thị Bích Thủy 53
Chọn tạo các dòng ngô kháng bệnh mốc hồng bằng chỉ thị phân tử SSR. Tóm tắt PDF
Vương Huy Minh, Ngô Thị Thùy Linh, Hồ Thị Hương, Nguyễn Văn Cảnh... 60