S. 2B (2015)

Mục lục

KHOA HỌC Y - DƯỢC

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG TẾ BÀO GỐC TỰ THÂN TRONG ĐIỀU TRỊ SUY TIM SAU NHỒI MÁU CƠ TIM. Tóm tắt PDF
NGUYỄN LÂN VIỆT, ĐỖ DOÃN LỢI, NGUYỄN THỊ BẠCH YẾN, PHẠM MẠNH HÙNG, LÝ TUẤN KHẢI, NGUYỄN QUỐC ANH, NGUYỄN NGỌC QUANG, ĐINH HUỲNH LINH, PHAN TUẤN ĐẠT, TRẦN BÁ HIẾU 1
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG GAN BẰNG CAN THIỆP NỘI MẠCH TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC. Tóm tắt PDF
NGUYỄN MẬU ĐỊNH, NGUYỄN DUY HUỀ, HOÀNG LONG, NGUYỄN TIẾN QUYẾT 8
KẾT QUẢ SINH THIẾT HÚT XUYÊN THÀNH PHẾ QUẢN DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA NỘI SOI SIÊU ÂM PHẾ QUẢN. Tóm tắt PDF
PHẠM THỊ MAI, ĐỖ QUYẾT, MAI XUÂN KHẨN, NGUYỄN KIM LƯU 15
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU LÀM GIẢM THỂ TÍCH PHỔI BẰNG VAN PHẾ QUẢN ĐIỀU TRỊ KHÍ THŨNG NẶNG. Tóm tắt PDF
ĐỒNG KHẮC HƯNG, TẠ BÁ THẮNG, NGUYỄN HUY LỰC, ĐỖ QUYẾT, ĐÀO NGỌC BẰNG, MAI XUÂN KHẨN, NGUYỄN LAM 19
CÁC THÔNG SỐ HUYẾT ĐỘNG ĐO BẰNG USCOM CÓ ĐỦ ĐỘ TIN CẬY? Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ NGỌC, NGUYỄN THÚY NGÂN, ĐOÀN NGỌC GIANG LÂM, NGUYỄN QUỐC KÍNH 24
CHẨN ĐOÁN DI TRUYỀN TIỀN LÀM TỔ VÀ TRIỂN VỌNG ỨNG DỤNG TẠI VIỆT NAM. Tóm tắt PDF
NGUYỄN ĐÌNH TẢO 28
SỬ DỤNG QUY HOẠCH THỰC NGHIỆM TRONG NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VIÊN NÉN FELODIPINE GIẢI PHÓNG KÉO DÀI HỆ CỐT THÂN NƯỚC. Tóm tắt PDF
HOÀNG VĂN ĐỨC, NGUYỄN THỊ THANH DUYÊN, VÕ XUÂN MINH, LÊ QUỐC HUY 33
NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT CHẾ PHẨM ETANERCEPT BẰNG CÔNG NGHỆ PROTEIN TÁI TỔ HỢP DÙNG TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM KHỚP DẠNG THẤP. Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ THÙY TRANG, ĐOÀN CHÍNH CHUNG, NGUYỄN MAI KHÔI, NGUYỄN MINH HÒA, ĐOÀN NGỌC TRUNG, ĐỖ XUÂN HÒA, TRẦN HỮU HUY, NGUYỄN QUANG HUY, HỒ NHÂN, ĐỖ MINH SĨ 39
NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ THUỐC TIÊM PACLITAXEL DẠNG DUNG DỊCH PHA TIÊM TRUYỀN VÀ DẠNG BỘT ĐÔNG KHÔ. Tóm tắt PDF
NGUYỄN THANH HÀ, LÊ MINH TRÍ, LÊ NGUYỄN NGUYỆT MINH, NGUYỄN THIỆN HẢI 44
XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG CARBOPLATIN TRONG THUỐC TIÊM ĐÔNG KHÔ CARBOPLATIN BẰNG HPLC. Tóm tắt PDF
PHAN THỊ MỸ HOÀNG, BÀNH THỊ NGỌC QUỲNH, MAI TÒNG BA, LÝ THỊ MỸ DUNG 51
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN CHẤT LƯỢNG SINH KHỐI SÂM NGỌC LINH TRÊN HỆ THỐNG BIOREACTOR 100 L. Tóm tắt PDF
VŨ TUẤN ANH, CHỬ VĂN MẾN 55
TÁC DỤNG BẢO VỆ GAN CỦA CAO RỄ CÂY XÁO PHÂN (PARAMIGNYA TRIMERA) TRÊN MÔ HÌNH CHUỘT BỊ GÂY TỔN THƯƠNG GAN BẰNG PARACETAMOL. Tóm tắt PDF
ĐỖ THỊ THẢO, NGUYỄN THỊ CÚC, TRẦN THU HƯỜNG, PHẠM NGỌC KHANH, NINH THẾ SƠN, NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 60