S. 1B (2015)

Mục lục

KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHƯƠNG PHÁP PHÂN PHIẾM HÀM TRONG LÝ THUYẾT LƯỢNG TỬ VỀ PLASMON. Tóm tắt PDF
NGUYỄN VĂN HIỆU, NGUYỄN BÍCH HÀ, NGUYỄN VĂN HỢP 1
TÍNH CHẤT TỪ, HIỆU ỨNG TỪ NHIỆT VÀ CÁC THAM SỐ TỚI HẠN CỦA CÁC BĂNG HỢP KIM Ni50Mn50-xSbx. Tóm tắt PDF
NGUYỄN THI MAI, NGUYỄN HẢI YẾN, PHẠM THỊ THANH, ĐINH CHÍ LINH, VŨ MẠNH QUANG, ĐỖ THỊ KIM ANH, NGUYỄN HUY DẦN 9
ĐÁNH GIÁ ĐỘ NGUY HIỂM ĐỘNG ĐẤT LƯU VỰC SÔNG CẢ - RÀO NẬY. Tóm tắt PDF
CAO ĐÌNH TRIỀU, LÊ VĂN DŨNG, CAO ĐÌNH TRỌNG, PHẠM NAM HƯNG, MAI XUÂN BÁCH, THÁI ANH TUẤN 13
MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NGUỒN NƯỚC NÓNG BANG, TỈNH QUẢNG BÌNH Tóm tắt PDF
ĐOÀN VĂN TUYẾN, ĐINH VĂN TOÀN, TRẦN ANH VŨ, LẠI HỢP PHÒNG 21
TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT YẾM KHÍ CAO TẢI TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Tóm tắt PDF
TRẦN MẠNH HẢI, NGUYỄN HOÀI CHÂU, NGUYỄN TRIỀU DƯƠNG, CAO THẾ HÀ, NGUYỄN VIỆT HÀ, TRẦN ĐỨC DỰ 26
ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP LỌC TỪ TÍNH ĐỂ TÁCH KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP. Tóm tắt PDF
LÊ PHƯỚC CƯỜNG, LÊ THỊ XUÂN THÙY, NGUYỄN THÀNH TRUNG 32
GIẢI PHÁP NÂNG CAO TRỮ LƯỢNG KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG VEN SÔNG HỒNG Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ. Tóm tắt PDF
NGUYỄN MINH LÂN, PHẠM BÁ QUYỀN, ĐÀO VĂN DŨNG, PHÙNG ANH ĐÀO, NGUYỄN VĂN ĐẢN 36
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC KỊCH BẢN PHÁT TRIỂN THƯỢNG LƯU ĐẾN THAY ĐỔI DÒNG CHẢY, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tóm tắt PDF
TÔ QUANG TOẢN, TĂNG ĐỨC THẮNG 43
NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ TÍNH CHẤT VẬT LIỆU XÚC TÁC HỢP KIM CÓ KÍCH THƯỚC NANÔ PTNI/C CHO PHẢN ỨNG KHỬ ÔXY TRONG PIN NHIÊN LIỆU MÀNG TRAO ĐỔI PROTON. Tóm tắt PDF
ĐỖ CHÍ LINH, PHẠM THY SƠN, NGUYỄN NGỌC PHONG, PHẠM HỒNG HẠNH, TRẦN VIỆT QUÂN 52
NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CẢM BIẾN SINH HỌC TẠI VIỆT NAM: HIỆN TRẠNG VÀ TRIỂN VỌNG. Tóm tắt PDF
NGUYỄN LÊ HUY, NGUYỄN HẢI BÌNH, NGUYỄN VÂN ANH, TRẦN ĐẠI LÂM 57