S. 6 (2015)

Mục lục

CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ

AN TOÀN THÔNG TIN TRONG BỐI CẢNH GIA TĂNG TẤN CÔNG MẠNG: THỰC TRẠNG, CÁCH TIẾP CẬN. Tóm tắt PDF
NGUYỄN LINH GIANG, HUỲNH QUYẾT THẮNG, VŨ THỊ HƯƠNG GIANG 6
BẢO TỒN NGUỒN GEN VẬT NUÔI Ở VIỆT NAM: NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA. Tóm tắt PDF
LÊ VIẾT LY 10
HỆ QUẢ TRONG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN VÙNG TÂY NGUYÊN VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ. Tóm tắt PDF
HÀ HUY THÀNH 14

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI

ĐÀO TẠO NHÂN TÀI: SỨ MỆNH VÀ ĐẶC SẮC CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI. Tóm tắt PDF
NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC 17
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN: ỨNG DỤNG KỸ THUẬT ĐIỆN DI PROTEIN (SDS-PAGE) TRONG CHỌN TẠO GIỐNG LÚA. Tóm tắt PDF
TRẦN TRUNG, HOÀNG THỊ LOAN, NGUYỄN THỊ ĐÔNG, NGUYỄN THỊ THÚY ANH 21
THIẾT BỊ LÀM LẠNH NƯỚC TRONG CÔNG NGHIỆP SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP BAY HƠI - NGẬP LỎNG. Tóm tắt PDF
NGUYỄN ĐỨC MINH, NGUYÊN DANH TIẾN 25
MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ. Tóm tắt PDF
BỒ QUỐC BẢO, ĐOÀN PHẠM THẮNG 28

ĐỊA PHƯƠNG

PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU GẠO BAO THAI CHỢ ĐỒN - HIỆU QUẢ TỪ MỘT MÔ HÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ. Tóm tắt PDF
MAI VĂN DŨNG 30
HÀ NAM: NGHIÊN CỨU, CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐO, KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ TẠI KHU VỰC LÂN CẬN CÁC NHÀ MÁY XI MĂNG. Tóm tắt PDF
TC KH&CN VN 32
KON TUM: HIỆU QUẢ TỪ CÁC DỰ ÁN NÔNG THÔN MIỀN NÚI. Tóm tắt PDF
ĐOÀN TRỌNG ĐỨC 34

NHÌN RA THẾ GIỚI

HẤP PHỤ ASEN TRONG NƯỚC BẰNG THAN SINH HỌC PHỦ SẮT. Tóm tắt PDF
LÊ TK 38
TÁC ĐỘNG CỦA CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN ĐỐI VỚI KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG. Tóm tắt PDF
V CROPLIFE VN 42

DIỄN ĐÀN

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 2000 ĐẾN NAY. Tóm tắt PDF
LÊ QUANG THÀNH, NGUYỄN THÀNH TRUNG 52
ĐỊNH GIÁ CÔNG NGHỆ VÀ VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN TTCN. Tóm tắt PDF
VŨ TRƯỜNG SƠN, LÊ VŨ TOÀN 58
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐẠO ĐỨC KHOA HỌC VÀ VĂN HÓA NGHIÊN CỨU. Tóm tắt PDF
PHẠM THỊ LY 62