S. 24 (2014)

Mục lục

CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KH&CN, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ. Tóm tắt PDF
CAO TTH (pv) 6

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI

CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ THÔNG MINH - THIẾT BỊ ĐO ĐẾM ĐIỆN CỦA TƯƠNG LAI. Tóm tắt PDF
NGUYỄN TRỌNG TIẾU, LÊ ANH HƯỞNG 9
KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG VIÊM TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM VÀ ẢNH HƯỞNG LÊN HOẠT ĐỘ ENZYM CATHEPSIN TRONG HUYẾT TƯƠNG MÁU NGƯỜI CỦA KCOSCARE H. Tóm tắt PDF
TRẦN THỊ HIẾU, ĐỖ THỊ GẤM 11
BỘ PHẬN AN TOÀN DÙNG CHO XE MÁY. Tóm tắt PDF
HUỲNH ANH 13

ĐỊA PHƯƠNG

VẤN ĐỀ NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN VÀ NÔNG DÂN TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG TÂY NGUYÊN. Tóm tắt PDF
BÙI QUANG DŨNG, NGUYỄN HOÀI SƠN 16
QUẢNG NINH: QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KH&CN ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN 2030 ĐÁP ỨNG YÊU CẦU MỚI. Tóm tắt PDF
TẠ DUY THỊNH 20
BẮC GIANG: HIỆU QUẢ TỪ MỘT DỰ ÁN NÔNG THÔN MIỀN NÚI. Tóm tắt PDF
NGUYỄN VĂN SINH 24

Ý KIẾN NHÀ KHOA HỌC

ĐÁNH GIÁ ĐÚNG VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ TRONG VIỆC GIAO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC. Tóm tắt PDF
ĐÀO THỊ THU THỦY 26
LÀM THẾ NÀO ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG VĂN BẢN CHÍNH SÁCH? Tóm tắt PDF
NGUYỄN QUANG TUẤN, NGUYỄN TIẾN CƯỜNG 29

NHÌN RA THẾ GIỚI

HỆ THỐNG ĐỊNH GIÁ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRONG CHUỖI LIÊN KẾT TỪ NGHIÊN CỨU ĐẾN SẢN PHẨM: BÀI HỌC TỪ HÀN QUỐC. Tóm tắt PDF
NGUYỄN HUY CƯỜNG, TRẦN HẬU NGỌC, NGUYỄN VĂN TUẤN 33

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG NẢY MẦM CỦA HẠT, SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY GIỐNG BẠCH TẬT LÊ. Tóm tắt PDF
PHẠM HƯƠNG SƠN, TỐNG XUÂN TRUNG, NGUYỄN THỊ LÀI 38
NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI TRUYỀN NGUỒN GEN CÂY HÚNG, XÁC ĐỊNH MỐI QUAN HỆ DI TRUYỀN GIỮA HÚNG LÁNG VỚI CÁC GIỐNG/LOÀI HÚNG KHÁC NHAU BẰNG KỸ THUẬT PCR-RAPD. Tóm tắt PDF
TRẦN DUY CƯỜNG, MAI NINH HƯƠNG, KHUẤT HỮU TRUNG 43
KHẢO SÁT SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA CÁC QUẦN THỂ VI SINH VẬT TRONG ĐẤT TRỒNG SÂM NGỌC LINH. Tóm tắt PDF
TRẦN BẢO TRÂM, NGUYỄN THỊ THANH MAI, NGUYỄN THỊ HIỀN 47
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN VÀ MẬT ĐỘ TRỒNG ĐẾN GIỐNG SẮN KM98-7 TẠI THÁI NGUYÊN. Tóm tắt PDF
NGUYỄN TRỌNG HIỂN, PHẠM THỊ THU HÀ, NIÊ XUÂN HỒNG, VŨ THỊ VUI 51
KẾT QUẢ TRỒNG THỬ NGHIỆM MỘT SỐ GIỐNG CA CAO CÓ NĂNG SUẤT CAO, CHẤT LƯỢNG TỐT TẠI KHÁNH HÒA. Tóm tắt PDF
HOÀNG VINH, HỒ HUY CƯỜNG, TRẦN ĐÌNH NAM, LÊ THỊ TRANG 56
ẢNH HƯỞNG CỦA TRÀ TRỒNG, MỨC BÓN PHÂN VÀ ĐỘ CAO NGẮT NGỌN ĐẾN HÀM LƯỢNG NICOTIN TRONG THUỐC LÁ NGUYÊN LIỆU. Tóm tắt PDF
HOÀNG TỰ LẬP 62
TỔNG MỤC LỤC 2014. PDF
  66