S. 23 (2014)

Mục lục

CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ

THÔNG TƯ 121: THÁO GỠ VƯỚNG MẮC VỀ TÀI CHÍNH CHO CÁC TỔ CHỨC KH&CN CÔNG LẬP. Tóm tắt PDF
NGUYỄN HH 6
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ VÀ ỨNG XỬ CỦA DOANH NGHIỆP. Tóm tắt PDF
NGUYỄN HỮU CẨN 8
CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TIỀM LỰC VÀ KHUYẾN KHÍCH HOẠT ĐỘNG KH&CN TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC. Tóm tắt PDF
CAO TH (PV) 13

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MÁY BIẾN DÒNG, MÁY BIẾN ÁP ĐO LƯỜNG TRUNG THẾ KIỂU KHÔ ĐÚC EPOXY TRONG CHÂN KHÔNG ĐIỆN ÁP TỚI 38,5 KV. Tóm tắt PDF
PHẠM THẾ NGỌC, BÙI THANH NAM, NGUYỄN THỊ KIM ANH 15
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIA CẦM THỤY PHƯƠNG: NGHIÊN CỨU ĐÁP ỨNG YÊU CẦU SẢN XUẤT. Tóm tắt PDF
NGUYỄN QUÝ KHIÊM 18
HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU BIOGAS CHO ĐỘNG CƠ TĨNH TẠI CHẠY BẰNG HAI NHIÊN LIỆU BIOGAS - DIESEL. Tóm tắt PDF
BÙI VĂN GA 22
BƠM CỘT NƯỚC THẤP HT12000-3. Tóm tắt PDF
PHẠM VĂN THU 23

ĐỊA PHƯƠNG

CÁC GIÁ TRỊ CƠ BẢN CỦA TÂY NGUYÊN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG. Tóm tắt PDF
NGUYỄN XUÂN THẮNG, VÕ HÙNG CƯỜNG 24
LÀO CAI: HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH NUÔI ONG MẬT. Tóm tắt PDF
PHẠM THANH XUÂN 28

Ý KIẾN NHÀ KHOA HỌC

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KH&CN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. Tóm tắt PDF
HOÀNG VĂN TUYÊN 30
“HIỆN TƯỢNG NAKAMURA” VÀ TRIỂN VỌNG THÀNH CÔNG CỦA CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU TRẺ TẠI VIỆT NAM. Tóm tắt PDF
TRẦN TRÍ NĂNG 33

NHÌN RA THẾ GIỚI

SÓNG HẤP DẪN LẠM PHÁT: TÍN HIỆU QUAN TRỌNG VỀ SỰ THỐNG NHẤT HẤP DẪN VÀ LƯỢNG TỬ. Tóm tắt PDF
CAO CHI 36
TỔNG HỢP HỆ VẬT LIỆU NANO KẾT HỢP ALBUMIN ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU TRỊ SỐT RÉT. Tóm tắt PDF
LÊ TK 39

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

HIỆU QUẢ CỦA TIÊM NỘI NHÃN BEVACIZUMAB ĐIỀU TRỊ THOÁI HÓA HOÀNG ĐIỂM TUỔI GIÀ THỂ TÂN MẠCH. Tóm tắt PDF
ĐẶNG TRẦN ĐẠT, ĐỖ NHƯ HƠN 42
KỸ THUẬT GHÉP DA DÀY TOÀN LỚP CẢI TIẾN ĐIỀU TRỊ SẸO DI CHỨNG BỎNG. Tóm tắt PDF
LÊ QUỐC VƯƠNG, NGUYÊN MINH TÂM 47
KẾT QUẢ NỘI SOI PHẾ QUẢN ĐIỀU TRỊ TẮC NGHẼN ĐƯỜNG THỞ TRUNG TÂM DO UNG THƯ PHỔI TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103. Tóm tắt PDF
ĐỖ QUYẾT, TẠ BÁ THẮNG, NGUYỄN HUY LỰC, MAI XUÂN KHẨN 51
HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VIÊN NANG CỨNG UKATA HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ. Tóm tắt PDF
NGUYỄN TRUNG HIẾU, VŨ BÌNH DƯƠNG, PHẠM VĂN HIỂN, HỒ BÁ NGỌC MINH, NGÔ THỊ TUYẾT MAI, NGUYỄN HỒNG PHONG, NGUYỄN THỊ THỦY 55
NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ LIPOSOME DOXORUBICIN VÀ AMPHOTERICIN B BẰNG PHƯƠNG PHÁP HYDRAT HÓA FILM. Tóm tắt PDF
PHẠM THỊ MINH HUỆ, NGUYỄN VĂN LÂM, NGUYÊN TUẤN QUANG 61