S. 17 (2013)

Mục lục

CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU - TIẾP CẬN TỪ HỆ SINH THÁI. Tóm tắt PDF
NGUYỄN VĂN HUY 6
XỬ LÝ TÊN MIỀN VI PHẠM LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ - THỰC TIỄN PHÁP LUẬT VÀ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH. Tóm tắt PDF
PHẠM VĂN TOÀN 9

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VỚI CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO THIẾT BỊ BAY THÔNG MINH. Tóm tắt PDF
BKHHN TĐHBKHN 13
CÔNG TY YẾN SÀO KHÁNH HÒA CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT NUÔI CHIM YẾN TRONG NHÀ ĐẠT HIỆU QUẢ CAO. Tóm tắt PDF
LÊ HỮU HOÀNG 16
QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHẾ PHẨM SINH HỌC ĐỂ XỬ LÝ Ô NHIỄM DẦU Ở CÁC VÙNG BIỂN Tóm tắt PDF
VCNSH VIỆN CNSH 18
KIT PHÁT HIỆN NHANH DƯ LƯỢNG KHÁNG SINH ENROFLOXACIN. Tóm tắt PDF
KCNCHCM Khu CNC TP HCM 19

ĐỊA PHƯƠNG

HÀ NAM: BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN GIỐNG GÀ MÓNG TIÊN PHONG. Tóm tắt PDF
NGUYỄN HẢI HẰNG 20
BẠC LIÊU: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN. Tóm tắt PDF
NINH XUÂN DIỆN 22
HIỆN TRẠNG MỘT SỐ TAI BIẾN ĐỊA CHẤT ĐIỂN HÌNH KHU VỰC TÂY NGUYÊN. Tóm tắt PDF
NGUYỄN XUÂN HUYÊN, DOÃN ĐÌNH LÂM 24

Ý KIẾN NHÀ KHOA HỌC

HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC: MỌI GIẢI PHÁP NGHIỆP VỤ ĐỀU ĐƠN GIẢN, NHƯNG KHÍA CẠNH XÃ HỘI CỦA BÀI TOÁN MỚI LÀ ĐIỀU KHÓ KHĂN. Tóm tắt PDF
PV PV 30
NHẬN DIỆN CÁC NHÓM LỢI ÍCH. Tóm tắt PDF
NGUYỄN HỮU THAO 34

NHÌN RA THẾ GIỚI

HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG TÍN NHIỆM CÔNG NGHỆ: KINH NGHIỆM CỦA HÀN QUỐC VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM. Tóm tắt PDF
TẠ VIỆT DŨNG, H HYUNG JIN 38

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU TỪ CỨNG Ở DẠNG HỢP KIM VÔ ĐỊNH HÌNH VÀ NANO TINH THỂ. Tóm tắt PDF
NGUYỄN HUY DÂN 44
MÁY BIẾN DÒNG ĐIỆN DÙNG SỢI QUANG LÀM PHẦN TỬ CẢM BIẾN. Tóm tắt PDF
NGUYỄN TRƯỜNG GIANG, LEI WENFENG, ZHANG JUNJIE 51
ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ ĐẾN LỚP THẤM NITƠ TRÊN THÉP HỢP KIM 30XH2MɸA. Tóm tắt PDF
HOÀNG ANH TUẤN, NGUYỄN NGỌC MINH 57
ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ RADA XUYÊN ĐẤT NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT TẦNG NÔNG KHU VỰC QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA. Tóm tắt PDF
ĐỖ HUY CƯỜNG, HOÀNG VĂN VƯỢNG, TRẦN VĂN KHÁ 60