Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 12A (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

“Bước tiến” của con tôm thẻ chân trắng tại Thái Bình.

Nguyễn Anh Tuấn, Trần Văn

Tóm tắt


Nghề nuôi tôm nước lợ nói chung, tôm thẻ chân trắng nói riêng hiện đang phát triển rất nhanh và là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Thái Bình. Những năm gần đây, thông qua việc đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các cơ quan nghiên cứu chuyên ngành thủy hải sản trong nước cùng sự nỗ lực thực hiện các đề tài nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ (KH&CN), Công ty TNHH Phương Nam đã “dịch chuyển” thành công con tôm thẻ chân trắng thương phẩm lên một vị thế mới, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nghề nuôi tôm ở Thái Bình. Ngày càng có thêm nhiều doanh nghiệp/cá nhân nuôi trồng thủy hải sản ở nhiều địa phương ven biển phía Bắc đến tham quan học tập, xây dựng quan hệ hợp tác phát triển với Công ty Phương Nam. Đây được xem như một vinh dự cho ngành nuôi trồng thủy hải sản Thái Bình.

Toàn văn: PDF