Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 11A (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bạc Liêu: Xây dựng mô hình sản xuất nấm phục vụ chế biến thực phẩm chức năng.

Phong Vũ

Tóm tắt


Dự án “Chuyển giao công nghệ và xây dựng mô hình sản xuất nấm Linh chi (Ganoderma lucidum), nấm Vân chi (Trametes versicolor), Đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris) tạo nguồn nấm dược liệu phục vụ chế biến thực phẩm chức năng tại tỉnh Bạc Liêu” thuộc Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025” do Công ty TNHH sản xuất và thương mại Trúc Anh chủ trì là một dự án mang tính xã hội sâu sắc, tạo dựng một ngành nghề sản xuất mới theo hướng hàng hóa đi từ phế - phụ phẩm của sản xuất nông nghiệp. Đây là mô hình sản xuất nấm ứng dụng công nghệ cao, góp phần đa dạng hóa nguồn dược liệu phục vụ cho chế biến thực phẩm chức năng, tạo ra giá trị gia tăng cao cho cây nấm dược liệu.

Toàn văn: PDF