Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 4A (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

“Siêu gỗ” thay thế thép - Hướng đi mới cho ngành công nghiệp chế biến gỗ.

Lê Cao Chiến

Tóm tắt


Mới đây, các nhà khoa học tại Đại học Maryland (Mỹ) đã đưa ra một phương pháp đơn giản và hiệu quả giúp các loại gỗ mềm, nhẹ như thông hoặc balsa...  cứng hơn gấp 10 lần so với dạng tự nhiên của chúng. Họ gọi nó là “siêu gỗ”...

Toàn văn: PDF