Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 1A (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Những nghiên cứu mới về “tính thân thiện” và “thói gây hấn” của loài chó.

Võ Văn Sự

Tóm tắt


Chó là loài động vật thông minh và rất dễ thuần hóa. Các chú chó sống gần gũi và dường như lúc nào cũng yêu quý chủ nhân của mình...

Toàn văn: PDF