Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 1A (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Sâm Ngọc Linh: Cây dược liệu quý mang thương hiệu quốc gia.

Chu Đức Hà, Lê Hùng Lĩnh...

Tóm tắt


Sâm Ngọc Linh là một trong những cây dược liệu quý hiếm và đặc hữu của Việt Nam. Nhờ chứa thành phần tự nhiên quý saponin...

Toàn văn: PDF