Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 1A (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đam mê và sáng tạo sẽ dẫn tới thành công trong khoa học

C TTH

Tóm tắt


Là nhà khoa học người Việt Nam mang quốc tịch Hoa Kỳ, Nguyễn Thục Quyên (sinh năm 1970 tại Buôn Mê Thuật) hiện đang là GS của Đại học California, Santa Barbara (UCSB). Chị là "chủ nhân" của 7 phòng thí nghiệm...

Toàn văn: PDF