Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 1A (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khởi nghiệp là chấp nhận mạo hiểm trong sự tính toán, dự đoán những rủi ro có thể xảy ra

H H

Tóm tắt


Đó là chia sẻ của ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần ô tô Trường Hải (Thaco). Theo ông, để nâng cao hơn nữa tinh thần khởi nghiệp quốc gia, một doanh nghiệp mở rộng quy mô kinh doanh, mở thêm ngành nghề mới...

Toàn văn: PDF