Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 1A (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KH&CN 2017 - Một năm đầy khởi sắc

Nguyễn Hương Giang

Tóm tắt


Trong không khí phấn khởi chuẩn bị đón Xuân Mậu Tuất 2018, ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động KH&CN năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018...

Toàn văn: PDF