Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 1A (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chào mùa Xuân Khởi nghiệp và Đổi mới

Vũ Cao Đàm

Tóm tắt


Trong không khí Mùa Xuân của Khởi nghiệp và Đổi mới, tác giả điểm lại ba gương mặt khởi nghiệp thành công đại diện cho ba miền đất nước.

Toàn văn: PDF