Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 10 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BẮC KẠN: KẾT QUẢ TỪ NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN GIỐNG LÚA THUẦN PC6.

ĐỖ TUẤN KHIÊM, NGUYỄN VĂN TẤP, NGUYỄN THỊ HỒNG

Tóm tắt


        Tại Bắc Kạn, lúa là cây lương thực có vị trí, vai trò hết sức quan trọng. Tổng diện tích trồng lúa toàn tỉnh đến năm 2014 là 24.036 ha, chiếm 38,7% diện tích gieo trồng nông nghiệp của tỉnh. Tuy nhiên, giống lúa đưa vào sản xuất có nhiều loại khác nhau, gây khó khăn cho quá trình quản lý, sản xuất, nên việc trồng lúa hiệu quả thấp, người dân không có lợi. Để xác định các giống mới, có năng suất cao, chất lượng tốt, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, tỉnh Bắc Kạn đã triển khai đề tài: “Nghiên cứu trồng thử nghiệm một số giống lúa thuần”. Qua thử nghiệm, đã xác định được một số giống lúa có triển vọng phát triển tại địa phương, như PC6, HT6 và DT68. Đặc biệt, giống PC6 có những đặc điểm nổi trội: cho năng suất cao, chất lượng tốt, thơm, dẻo, phù hợp với nhiều vùng của tỉnh.


Toàn văn: PDF