Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 6 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

AN TOÀN THÔNG TIN TRONG BỐI CẢNH GIA TĂNG TẤN CÔNG MẠNG: THỰC TRẠNG, CÁCH TIẾP CẬN.

NGUYỄN LINH GIANG, HUỲNH QUYẾT THẮNG, VŨ THỊ HƯƠNG GIANG

Tóm tắt


           Hiện nay, an ninh mạng không chỉ liên quan tới vấn đề an ninh thông tin cá nhân hay dữ liệu kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp mà còn liên quan đến chủ quyền, an ninh quốc gia. Trong bài viết này, các tác giả đề cập đến bối cảnh an toàn thông tin (ATTT) mạng trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng trong những năm gần đây, từ đó đưa ra những phương hướng và giải pháp tổng thể nhằm đảm bảo an toàn, an ninh không gian mạng quốc gia.

 


Toàn văn: PDF