Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 19 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BIẾN ĐỔI ĐẠI DƯƠNG: VẤN ĐỀ VÀ TIẾP CẬN ỨNG PHÓ.

NGUYỄN CHU HỒI

Tóm tắt


        Đại dương thế giới bao gồm các đại dương và biển, bao phủ khoảng 71% diện tích bề mặt Trái đất và được xem là hệ thống duy trì đời sống Trái đất. Đặc biệt, đại dương có chức năng điều chỉnh cân bằng các cực trị nhiệt độ thịnh hành và có thể làm dịu các ảnh hưởng khốc liệt của thời tiết - khí hậu trên Trái đất. Đại dương bảo đảm an ninh thực phẩm và an ninh năng lượng cho loài người khi các nguồn này đang cạn dần trên các đại lục. Chúng ta biết nhiều hơn về biến đổi khí hậu (BĐKH) và tác động của nó đến đại dương, hải đảo và vùng ven biển, nhưng còn ít đề cập đến biến đổi đại dương (BĐĐD) và tác động của nó đối với hệ thống khí hậu. Các nhà khoa học tiếp tục khẳng định: BĐKH và BĐĐD có liên quan chặt chẽ với nhau và là hai mặt của một vấn đề thông qua tác động tương tác giữa chúng.

Bài viết này giới thiệu về BĐĐD, vai trò của đại dương trong thích ứng với tác động của BĐKH và cách tiếp cận ứng phó trên thế giới và ở Việt Nam.


Toàn văn: PDF