Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 16 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BÌNH LUẬN NHÂN BÀI VIẾT: “TUYÊN BỐ DORA CÓ LÀM THAY ĐỔI CÁCH ĐÁNH GIÁ KHOA HỌC?”.

VŨ CAO ĐÀM

Tóm tắt


                     Khoa học đã có một lịch sử rất dài, nhưng đánh giá nghiên cứu khoa học thì đến nay vẫn còn là vấn đề tranh luận. Năm 1963, Viện Thông tin Khoa học - Institute of Scientific Information (Philadelphia, Hoa Kỳ) đã đưa ra phương pháp đánh giá theo chỉ số trích dẫn từ 100 tạp chí được xem là có ảnh hưởng hàng đầu thế giới, gọi đó là chỉ số IF (Impact Factors), lúc đầu nhằm giúp các thành viên đặt các tạp chí có uy tín, sau được sử dụng để đánh giá các công trình khoa học.

Đúng 50 năm sau, năm 2013, nhân Hội nghị thường niên tại San Francisco của Hội Sinh học tế bào Hoa Kỳ, 150 nhà nghiên cứu và 75 tổ chức khoa học đã ra tuyên bố “San Francisco Declaration on Research Assessment”, gọi tắt là Tuyên bố DORA, với khuyến cáo: không sử dụng chỉ số IF trong đánh giá nghiên cứu nữa. Về vấn đề này, tác giả Ngô Đức Thế đã viết bài giới thiệu Tuyên bố DORA trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam số 12 (655) năm 2013, và mới đây tác giả Vũ Cao Đàm đã có bài bình luận về bài báo này. Xin giới thiệu để bạn đọc cùng tham khảo.


Toàn văn: PDF