Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 12 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ÁP DỤNG CÁC CÔNG CỤ MÔ PHỎNG VÀ PHÂN TÍCH TRONG THIẾT KẾ MẠCH IN PCB TỐC ĐỘ CAO.

PHÙNG VĂN HÀ, CHỬ QUÝ DƯƠNG

Tóm tắt


                  Với việc áp dụng các phần mềm mô phỏng hiện đại và khả năng phân tích tích hợp tín hiệu ở giai đoạn thiết kế mạch, các nhà khoa học thuộc Công ty TNHH Allypark công nghiệp đã thiết kế thành công bảng mạch in PCB tốc độ cao. Từ đó, chế tạo thành công các thiết bị đầu cuối dành cho mạng GPON (Gigabit Passive Optical Network), góp phần vào việc nghiên cứu chế tạo các thiết bị xử lý và truyền dẫn tốc độ cao, băng thông rộng, đáp ứng nhu cầu của các dịch vụ viễn thông trong nước và hướng tới xuất khẩu.

Bài báo đề cập đến việc áp dụng phương pháp mô phỏng và phân tích trong thiết kế mạch in PCB tốc độ cao, đảm bảo một trong các yêu cầu tích hợp tín hiệu chính, đó là giảm phản hồi tín hiệu.


Toàn văn: PDF