Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 16 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BÀN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO CHƯƠNG TRÌNH ĐIỆN HẠT NHÂN.

NGUYỄN TRUNG TÍNH

Tóm tắt


          Mặc dù trải qua nhiều biến cố, thăng trầm, nhưng năng lượng hạt nhân vẫn được sử dụng có hiệu quả trên thế giới, được khẳng định là nguồn năng lượng không thể thay thế, nhất là trong bối cảnh các nguồn nhiên liệu hoá thạch và các nguồn năng lượng khác đang dần cạn kiệt. Một trong những điểm yếu làm suy giảm lòng tin vào điện hạt nhân (ĐHN) là việc để xảy ra các sự cố, tai nạn với phạm vi ảnh hưởng lớn và hầu hết các tai nạn, sự cố đã xảy ra đều có nguyên do từ yếu tố con người. Do vậy, việc đào tạo đội ngũ cán bộ làm việc trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử (NLNT), đặc biệt trong lĩnh vực liên quan trực tiếp tới nhà máy ĐHN có ý nghĩa vô cùng quan trọng.


Toàn văn: PDF